medisin Les Mer

Hva gjør stamceller til stamceller

Forskere identifiserer gener som veileder når embryonale stamceller forblir pluripotente eller skiller Mikroskopiske bilder av udifferensierte og differensierte ES-celler. Det høyre bildet viser differensiering av ES-celler i henhold til Paf1C RNAi. © MPI for molekylær cellebiologi og genetikk lese høyt Forskere fra Dresden har oppdaget en rekke nye gener som styrer beslutningen om når embryonale stamceller forblir pluripotente - og dermed kan danne eller skille alle typer celler. Fors

Les Mer