Is i Himalaya smelter bort

WWF: Smeltende isbreer truer vannforsyningen til millioner av mennesker

Isbreer i Himalaya WWF
lese høyt

Ingen andre steder i verden smelter global oppvarming isbreene raskere enn i Himalaya. Dette er resultatet av en studie mandag presentert av miljøorganisasjonen WWF i Gland, Sveits. I følge dette truer vidtrekkende konsekvenser for flere hundre millioner mennesker i Kina, India og Nepal.

De smeltende breene kan sette vannforsyningen i fare i mange deler av landet. I følge studien er isbreene i regionen gjennomsnittlig 10 til 15 meter per år. "For det første vil smeltevannet la de islagte elvene stige, " forklarer Regine Günther, leder for WWFs klimadepartement, "men om bare noen få tiår vil is og snø reduseres så mye at situasjonen vil snu og vannstandene synke."

Syv av de største elvene i Asia (Ganges, Indus, Brahmaputra, Mekong, Yangtze, Huang He og Salween) blir fôret av Himalaya-isbreene. Millioner av mennesker i regionen bor på og utenfor elvene. Hvis brevannet tørker opp, kunne de ikke lenger irrigere åkrene sine, vannkraftverk kunne ikke lenger drives effektivt.

I Nepal øker foreløpig gjennomsnittstemperaturen med 0, 06 grader i året. WWF-studien viser at tre av breelvene i Nepal allerede opplever en nedgang i vannmengden. Effektene av klimaendringene er også allerede i ferd med å bli tydelig i nabolandene: I Kina tørker våtmarkene på Qinhai-sletten, mens i India krymper Gangotri-breen med 23 meter per år.

Studien vil bli publisert i oppkjøringen til et ministerielt panel av de 20 største energikrevende nasjonene i verden, inkludert Kina og India, og det påfølgende G8-møtet, med fokus på klimaendringer. Begge møtene vil finne sted 15. til 18. mars i London. I et åpent brev til de tyske deltakerne oppfordrer WWF ministrene Trittin, Clement og Wieczorek-Zeul til å be om en begrensning av den globale temperaturøkningen til under to grader sammenlignet med førindustrielle verdier. utstilling

Regine Günther: "Handlingsvinduet for å avverge farlige klimaendringer er lite. Klimaskadelige klimagasser må nå reduseres drastisk. I stedet for overskyede løfter, må det endelig være en forpliktelse til en bærekraftig energibransje mot fornybar energi og høyere energieffektivitet. "

(WWF, 15.03.2005 - NPO)