Klimakontor åpnet for polare regioner

AWI gir informasjon om klimaendringer i de polare områdene

Arktisk islandskap © Alfred Wegener Institute
lese høyt

Et nytt klimakontor for polarområdene ble åpnet 2. oktober 2008 i Bremerhaven. Det er basert på Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) og vil gi informasjon om klimaendringer i polarområdene for politikk, næringsliv og samfunn. Et spesielt fokus for arbeidet vil være økning i havnivået.

Klimasvingninger er et karakteristisk trekk ved geologisk historie. Den siste rapporten fra klimapanelet (IPCC) i 2007 viser imidlertid på den ene siden at klimaendringene skrider ekstremt raskt, og på den annen side at oppvarmingen de siste 50 årene mest sannsynlig er overveiende menneskelig. Klimaendringene vil variere mye på tvers av regioner, men ingen andre steder på jorden gjør klimaendringene like raskt som i polarområdene.

Førstehåndsinformasjon

Bønder, kystingeniører, byplanleggere, så vel som beslutningstakere fra politikk og næringsliv trenger alle førstehåndsinformasjon for å være forberedt på klimaendringer i deres region.

"Fordi vi forsker på klimaendringer, arealbruk, vannforvaltning og relaterte temaer i flere Helmholtz-sentre, ser vi det som vår oppgave å gi denne kunnskapen for å hjelpe mennesker med å planlegge fremtiden, " sier professor Jürgen Mlynek, president i Helmholtz Association. Helmholtz-foreningen har derfor besluttet å etablere et tysk-tett nettverk av regionale klimakontorer.

Klimarekonstruksjoner basert på iskjerner gir informasjon om fortidens klima, men gjør også prognoser for fremtiden mulig. Forsker ved Alfred Wegener Institute på Kohnen Station (Antarktis). © Hannes Grobe / Alfred Wegener Institute

Benytt resultatene av klimaforskning

AWI har unik kompetanse her. Med etableringen av Klimakontoret har det til hensikt å gjøre resultatene av klimarelevant forskning i polarområdene brukbare i passende og differensierte former for nasjonale og internasjonale målgrupper fra politikk, industri og samfunn. utstilling

Climate Change Network of Helmholtz Association bundler og kommuniserer forskningsresultater som gjør effekten av klimaendringer gjennomsiktige. Det fungerer som et grensesnitt mellom vitenskapelige funn og praktisk implementering i politikk, næringsliv og samfunn. Klimakontorene dekker imidlertid også behovet for informasjon i praksis, slik at forskningsprioriteringene til instituttene er sterkere orientert etter behovene.

Tredje klimabar i Tyskland

Klimadepartementet AWI er allerede det tredje anlegget i Tyskland - i tillegg til det nordtyske klimalaboratoriet ved GKSS Research Center Geesthacht og det sørtyske klimalaboratoriet ved Karlsruhe Research Center.

(idw - Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, 10.10.2008 - DLO)