Parkinson: Kombinere tre faktorer som en trigger?

Gener, vekstsignaler og alder er involvert i døden av nevroner

Ved Parkinsons sykdom dør nerveceller i substantia nigra i mellomhinnen. Sammenlignet med den sunne musehjernen (til venstre), kan tapet av nerveceller tydelig sees til høyre. Max Planck-forskere og kolleger har nå kunnet vise at bare tilfeldighetene av tre tilstander utløser den Parkinson-karakteristiske celledøden. © MPI of Neurobiology
lese høyt

Bare kombinasjonen av tre forskjellige faktorer - et gen, en vekstfaktor og alder - fører til Parkinson-lignende celletap i hjernen hos dyr. Dette viktige funnet kan fremme søket etter de tidligere ukjente årsakene til Parkinsons sykdom betydelig, og kan være viktig for en mulig forebygging av sykdommen hos pasienter med visse genetiske defekter.

Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom eller Huntingtons sykdom - i alle disse sykdommene dør nerveceller i et hjernespesifikt område av hjernen. Konsekvensene rammer mer enn 100 millioner mennesker over hele verden, spesielt eldre. Tendensen øker, fordi i et aldrende samfunn øker antallet mennesker som blir berørt jevnlig. Effektive terapier er derfor presserende nødvendig. Årsakene til disse sykdommene er imidlertid fortsatt uklare, slik at eksisterende behandlinger først og fremst bekjemper symptomene, men ikke selve sykdommen.

Forårsaker forskning på mennesker umulig

I løpet av det siste tiåret er det identifisert flere gener som spiller en rolle i utviklingen av den arvelige formen for Parkinsons sykdom. Det ble også vist i denne perioden at nervevekstfaktorer, så som den såkalte GDNF, kan redusere dødsfallet av parkinson-berørte nerveceller. Håpet om en bedre forståelse av sykdommen er imidlertid ikke oppfylt. Dermed er terapien med GDNF og lignende vekstfaktorer fortsatt i prøvefasen.

Siden de berørte nervecellene er innebygd i det følsomme hjernevevet, er en detaljert årsaksforskning hos mennesker umulig. For å forstå molekylære og cellulære prosesser involvert i utviklingen av Parkinsons sykdom, er forskning derfor avhengig av dyremodeller. Parkinsonmodellene som er utviklet så langt, viste imidlertid ingen signifikant celledød i de sykdomsrelevante hjerneområdene, slik at funksjonen og effekten av genene som ble funnet ikke kunne undersøkes tilstrekkelig.

Kombinasjonen gjør det

Nå har forskere fra Max Planck Institute of Neurobiology i Martinsried, sammen med kolleger fra Helmholtz Center München og Centre for Molecular Neurobiology Hamburg, funnet ut at i dyremodellen må tre forhold komme sammen for å redusere nervecelle tap som ligner på Parkinsons sykdom. Pasienter: Et mangelfullt gen - i tilfellet under undersøkelse genet DJ-1 -, en mangel med vekstfaktoren GDNF og dyrene lterwerden. Dette ble mistenkt, men egentlig har ingen klart å vise det ennå, forklarer Liviu Aron om studien sin. utstilling

Nerveceller som mangler genet DJ-1 og som heller ikke er i stand til å svare på de overlevelsesfremmende signalene fra vekstfaktorene, dør dermed mer og mer når musen eldes. "Den viste forbindelsen mellom tilførselen av vekstfaktor og genet DJ-1 er høyest

interessant, "sier R diger Klein, leder av studien. Årsaken til dette er at miljøpåvirkninger spiller en rolle i tilgjengeligheten av vekstfaktorer. "Hvis vi forstår om og hvordan miljøet påvirker indirekte med slike genetiske faktorer, kan vi finne måter å forhindre det på

Finn behandling. Det må imidlertid også avklares hvilken rolle aldring spiller i dette, "sier Klein.

Gammel forbindelse med terapipotensial?

Ved å supplere genetiske studier på fruktfluen Drosophila, kunne forskerne vise at det allerede er en interaksjon i cellene mellom vekstfaktorsignaler og det undersøkte genet DJ-1. Forskerne mistenker derfor at dette samspillet oppsto tidlig i løpet av utviklingshistorien. Den oppdagede forbindelsen kan også åpne for et nytt terapeutisk alternativ for pasienter med visse genetiske defekter. Målrettet administrering av GDNF kan være bedre i stand til å motvirke sykdommens utvikling enn andre Parkinson-pasienter. Et ytterligere skritt på den lange veien for forskning og kontroll ser ut til å være gjort.

(Max Planck Institute of Neurobiology, 08.04.2010 - NPO)