Satellitt opphever solsystemets grenser

Interstellar Boundary Explorer utforsker overgangsområdet til interstellarområdet

I heliosfæren forskyves interstellar materie av solvinden; I Termination Shock blandes partiklene i solvinden med den interstellare gassen. © Southwest Research Institute
lese høyt

En ny NASA-forskningssatellitt vil fremover utforske grensen mellom solsystemet og det interstellare rommet. "Interstellar Boundary Explorer" (IBEX) ble sendt til sin bane 19. oktober 2008 og undersøker blant annet det såkalte "termineringssjokket": Her ender solens påvirkning og den begynner en sone der den varme solvinden med kald interstellar materie, en blanding av gass og støv.

Innen Termination Shock fortrenger solvinden den interstellare materien og forhindrer dermed blant annet den kosmiske strålingen fra å komme inn i solsystemet. Med IBEX-oppdraget ønsker forskerne å finne ut hva som skjer i dette grenselaget, og de ønsker å få en bedre forståelse av den omkringliggende interstellare saken, som vi i stor grad er skjermet av solvinden.

Ombord i satellitten er to sensorer, "IBEX-Hi" og "IBEX-Lo", som kan oppdage partikler som dannes i grenselaget. Fysikere fra University of Bern bidro med maskinvare og teknologi for begge sensorer. "I tillegg ble IBEX-Lo kalibrert ved University of Bern, siden vi har det eneste anlegget over hele verden der en slik kalibrering er mulig, " forklarer professor Peter Wurz. IBEX er en del av NASAs Small Explorer-program.

Grenselaget utforskes eksternt

De siste årene har de to romfagene Voyager 1 og 2 allerede passert termineringsstøtet og nærmet seg kanten av solsystemet på to punkter der de utførte lokale målinger.

De to IBEX-sensorene "IBEX-Lo" (øverst) og "IBEX-Hi" (bunn) er montert på en mekanisk armatur og forberedt for skjøtekalibrering. © Southwest Research Institute

IBEX, derimot, vil ikke utføre målinger på stedet, men vil utforske hele grenselaget fra bane. Den eneste 41 kilogram lette satellitten er spesielt på jakt etter elektrisk nøytrale partikler som oppstår fra sammenstøtet av solvind, ladede partikler i grenselaget og det interstellare mediet. De trenger med høy energi inn i det indre av solsystemet og tillater dermed fjernfølelse av grenselaget fra jordens bane. utstilling

Slipp løs prosesser i grenselagene

De to sensorene registrerer både høyenergi (IBEX-Hi) og lavenergi-nøytrale partikler (IBEX-Lo). I IBEX-Lo brukes en deteksjonsteknologi for energiske nøytrale partikler som er utviklet de siste ti årene ved Universitetet i Bern og ført til anvendelsesmodenhet for romforskning.

"Vi vil også jobbe med evaluering av vitenskapelige data, " sier Wurz. Takket være IBEX-oppdraget vil det være mulig for første gang å få et globalt bilde av prosessene i de forskjellige grensesjiktene til solsystemet.

(idw - Universitetet i Bern, 21.10.2008 - DLO)