SOS - Er klimaet fortsatt å spare?

Klimakonferanse 2006: Future Negotiation

Klimakonferanse 2006 UNFCC / MMCD
lese høyt

"Klimaendringer er en av de alvorligste truslene som menneskeheten noensinne har møtt" - dette var ordene fra den kenyanske miljøvernminister Kivutha Kibwana, som startet Nairobi verdens klimakonferanse 6. november. Fram til 17. november 2006 er 6.000 delegater fra rundt 190 land bekymret for klimaet. Å presentere og diskutere representanter fra politikk, vitenskap, miljø og økonomiske organisasjoner samt media, og kanskje bestemme hvordan de skal redde jordens klima.

Det er allerede klart at tiltak for klimabeskyttelse er mer presserende enn noen gang. Fordi klimaendringene for lengst er ankommet og blir stadig mer merkbare. I mellomtiden er ikke bare klimatologer og økologer alarmerende, rett før konferansen avslørte en rapport fra økonomer upraktiske sannheter. Fordi oppvarming ikke bare truer naturen og menneskene - det vil også koste oss mye penger hvis ingenting fortsetter å skje.

Plasseringen av konferansen kunne ikke være mer passende: Spesielt i Afrika er konsekvensene av global oppvarming allerede åpenbare. Fruktbart land blir øde, vann er mangelvare og tropiske sykdommer som malaria sprer seg. For bare noen måneder siden var regntiden i Øst-Afrika borte. Resultatet: høstet høsting, husdyr tørst og tre millioner mennesker sultet.

Blant annet er et av samlingspunktene for samtalene i Nairobi om tiltak for å støtte utviklingsland. Spesifikt vil det handle om hvordan og til hvem midlene til et nyopprettet fond skal fordeles, noe som skal finansiere justeringer av klimakonsekvenser og overføring av klimavennlige teknologier i de land som mangler egne ressurser. Samtidig diskuteres en handlingsplan for å regulere hvilke tiltak som bør iverksettes under en femårsplan for å tilpasse seg forventede klimakonsekvenser.

Et annet hovedtema for konferansen er Kyoto-protokollen. I Nairobi møtes undertegnerne av klimaendringsavtalen fra 1997 for andre gang for å diskutere reduksjonsforpliktelser, kompensasjonsmekanismer og hull i protokollen. Fokuset er på de såkalte Clean Development Mechanisms (CDM). De gjør det mulig for utviklede land å investere i klimavennlige prosjekter i utviklingsland og å kreditere utslippsreduksjonene som oppnås der for egne forpliktelser. utstilling

Imidlertid vil fokuset være på spørsmålet: hva kommer til Kyoto? Fordi forpliktelsene til protokollen allerede er oppe i 2012 - er det derfor presserende å avklare hvordan ting vil fortsette med klimabeskyttelse. Senest i 2010 må forhandlingene om en etterfølger av Kyoto-protokollen være avsluttet. De første grunnlagene for dette skal nå legges i Nairobi - selv om det i utgangspunktet kan diskuteres hvordan og med hvem videre forhandlinger vil finne sted.

    Vis komplett dossier

Nadja Podbregar
Fra og med: 10.11.2006