Lagarbeid uskarper proteiner

Nytt verktøy synliggjør interaksjoner mellom proteiner

Samarbeid i grønt og rødt: Kölnforskere har demonstrert med de to bildene at deres nyutviklede lysstoffrør (RFP) kan oppdage proteininteraksjoner i celler. De kuttet RFP og festet de to halvdelene til to grønne lysstoffroteiner som var kjent for å samhandle med hverandre. Dette forenet også halvdelene av RFP, og proteinet lyser rødt. © MPI for avlsforskning / Guido Jach
lese høyt

Livet i en celle er basert på samspillet mellom proteiner, gener og mindre molekyler. Biologer har nå utviklet en ny metode for å visualisere tidligere ukjente interaksjoner mellom proteiner. Det sikrer at proteiner som utfører en oppgave i "teamwork" lyser rødt.

Med genomforskning har biologer fått en god oversikt over gener og proteiner som brukes av individuelle organismer de siste årene. Men dette inventaret er ikke nok til å forstå prosessene i cellene. Stort sett jobber mange gener og proteiner sammen for å utføre en spesifikk oppgave. Celle- og molekylærbiologer ønsker nå å finne ut hvilke biomolekyler som samarbeider når og hvordan.

Forskere fra det Köln-baserte Max Planck Institute for Plant Breeding Research og University of Cologne har nå utviklet et annet verktøy som lar dem observere proteiner under samarbeidet. Forskerne ledet av Guido Jach og Joachim Uhrig har delt et forbedret rødt lysstoffrør - RFP - i to deler som ikke lysstoffrør individuelt.

Protein biokjemisk optimalisert

De to halvdelene finner heller ikke spontant hverandre i en celle, men bare hvis de holdes nær hverandre. For eksempel når begge er festet til proteiner som interagerer med hverandre. Da tetter de to RFP-halvdelene seg og lyser rødt - femten ganger lysere enn før, fordi Köln-biologene har biokjemisk optimalisert det opprinnelige proteinet.

Den røde fluorescensen, som kan observeres i et lysmikroskop uten å ødelegge cellene, indikerer således for biologen at to passende preparerte proteiner interagerer med hverandre. Fargestoffet er med på å undersøke koblingene i det molekylære nettverket, ifølge forskerne i tidsskriftet Nature Methods. utstilling

Biologer har undersøkt cellulære prosesser i lang tid nå med lysstoffroteiner som fester seg til andre proteiner og skinner i farger når de stimuleres med passende lys. Den nyutviklede metoden kombinerer dem nå med systemer som oppdager proteininteraksjoner gjennom gul, grønn eller blå glød. Derfor kan de samtidig overvåke i en celle om og hvordan flere forskjellige proteiner kommer i kontakt med hverandre.

(MPG, 14.08.2006 - DLO)