Varm høst svekker klimabufferen

Temperaturøkning reduserer CO2-opptakskapasiteten til vegetasjonen

Bøkeskog i Kina © Zhehao Shen
lese høyt

Skog, men også annen vegetasjon, regnes som "karbondioksidkjølere" og dermed som effektive klimabuffere. Men nå har en studie publisert i "Nature" vist at temperaturøkningen, spesielt om høsten på den nordlige halvkule, allerede fører til en betydelig reduksjon i denne bufferkapasiteten.

I vekstsesongen tar plantene opp CO2 og innlemmer det som organiske forbindelser. Men mengden karbon som blir absorbert varierer over året. Landets økosystemer er spesielt følsomme for klimaendringer våren og høsten. Imidlertid er klimaendringene allerede tydelig merkbare i disse fasene av året: De siste to tiårene har gjennomsnittstemperaturene på den nordlige halvkule steget med rundt 1, 1 grader om høsten, og fremdeles med 0, 8 grader om våren.

Et internasjonalt forskerteam har nå undersøkt hvordan denne økningen påvirker karbonavtrykket til terrestriske økosystemer. Forskerne integrerte data fra skog- og satellittopografi i en datamodell og fant ut at oppvarming vår og høst har andre konsekvenser: varmere vårår har større innvirkning på planteveksten enn på jordforringelsesprosesser. Dette øker det totale karbonopptaket.

Evnen til å lagre karbon avtar

Om høsten kunne imidlertid denne positive effekten av oppvarming reverseres umiddelbart: Høyere høsttemperaturer fremmer nedbrytningsarbeidet til jordfauna og bakterier spesielt sterkt og øker dermed gjenutgivelsen av CO2 som tidligere var bundet i plantemateriale. Samtidig reduseres CO2-inntaket når vekstsesongen avsluttes og mange planter kasserer bladene. For tiden mister landøkosystemene på den nordlige halvkule 90 prosent av det økte karbondioksidet som ble absorbert om våren.

"Hvis oppvarmingen om høsten skjer raskere enn om våren, vil det nordlige økosystemets evne til å lagre karbon avta i fremtiden, " sier Shilong Piao ved LSCE-forskningsanlegget, UMR CEA-CNRS i Frankrike, lederen av studien. Hans kollega Philippe Ciais fra Global Carbon Project legger til: "Den potensielt raske reduksjonen i karbonlagringskapasitet vil gjøre stabilisering av CO2-konsentrasjoner i atmosfæren mye vanskeligere enn for øyeblikket forutsagt."

(Global Carbon Project, 03.01.2008 - NPO)